Yardım Köprüsü İnsani Yardım Derneği (YKD) İstanbul’da 18.10.2019 tarihinde “İkinci Aile Yaşamı” forum’una katılım sağladı

Yardım Köprüsü İnsani Yardım Derneği (YKD) İstanbul’da 18.10.2019 tarihinde “İkinci Aile Yaşamı” forum’una katılım sağladı

“Anlattığımız Hikayeler” başlığı altındaki 2019 tarihli İkinci Aile Yaşamı Forumu Dünyada 40 ülkeden 600 katılımcının gelmesiyle İstanbul’da başladı. Forum, seminer ve atölye çalışmaları dahil, bir ailenin çatışmalardaki ve savaşlardaki yaşam kalitesini ele aldı. Ayrıca bu ailelerin hayatının nasıl daha iyi bir hale getirilmesi ve onların izzetinin korunması gerektiğinden bahsedilerek bu durumla karşı karşıya gelmiş toplumların kendilerini nasıl daha iyi bir duruma getirdikleri tecrübelerden istifade edildi.

Katılımcılar, sürdürülebilirlik kavramı ile aileler için yaşam kalitesinin kazanılması arasındaki birkaç noktayı bir hanımın başkanlığında gözden geçirdi. Konferansa YKD Yönetim kurulu Başkanı Sayın Amjad Khalifa, Genel Müdür Sayın Dr. Nabil Sammour, Dış İlişkiler Direktörü Sayın Süheyl Nizamoğlu ve dernek çalışanları katıldı.

Dernek Genel Müdürü Sayın Dr. Nabil Sammour, aileyi kalkındırmanın, kadınları güçlendirmenin ve onların toplumdaki rollerini artırmanın özellikle Yemen, Filistin, Suriye gibi çatışma ve savaş alanlarının bulunduğu Orta Doğu ülkerinde karşılaşmış oldukları adaletsiz durumdan kurtarmakla gerçekleşebileceğini vurguladı.